voor / for mary vieira (1967)


als elementen
veranderlijk
in het patroon
draaiend
wendbaar
voor ons
rond de spil
van het denken
gelijkwaardige velden
:
het woord
de woorden
100100 en meer
mogelijkheden
een orde
voor ieder
om te verstaan
om verstaanbaar te maken
om verstaan te worden
veranderlijk naar de eisen
zo
de taal

(probeer het
verwissel
de regels
overal
is een zin
te vinden)
(lees ook
het woord
in zijn verdiepingen)

like elements
changeable
in the pattern
hinging
turnable
for us
on the pivot
of thought
equivalent fields
:
the word
the words
100100 and more
possibilities
an order
for everyone
to understand
to make understandable
to be understood
changeable to the demands
so
the language

(try it
exchange
the lines*
everywhere
is a sense*
to find)
(read also
the word in its levels)

* lines in dutch both for lines and for rule; sense in dutch both for sense and for sentence so you can exchange lines and sense.

source: herman de vries, 'als elementen (voor mary vieira)', written on June 26, 1966 and published in revue integration 9 (February 1967) 254. Reprinted in herman de vries : vijf manifesten over taal - en een gedicht = fünf manifeste über sprache - und ein gedicht ... (artists press : bern 1975).