[untitled]

catalogue number: 1957.010.
date created: 1956-1957
classification: drawings
work type: drawing
medium: black ink on paper
text and drawings on a poem by the Flemish poet Ben Cami [it is not certain that the drawings shown here are part of the poem]
dimensions: (2 + 3 ×) 15.2 × 23.5 cm
signature and inscriptions: [signed and dated on the reverse of the sheet with the poem (ink)] Wageningen 16 Mei 1957. tekeningen bij een gedicht van ben Cami. HERman de Vries
[notes and dated at the end of the series (pencil)] Ontwerpen voor illustraties bij Lautrémont's - Chants de Maldoror
[the 3 drawings found in the archive of the artist were not dated, 2 were signed and 1 had a number on the reverse '32'. This number could be the number in the catalogue of the exhibition in 'Ons Huis', Wageningen in 1958]
edition:
current repository: studio of the artist
current repository number:
collecting history: collection herman and susanne de vries
related works:
comment: Er was geen mens, geen levend wezen, / Geen beweging dan van water / In eindeloze poelen en hete, natte wind. / Er was geen tijd, er was alleen't bestaan, / Diep, zwart, onwetend, van wat bestond. / Ergens aan een strand in de [g]schroeiende zon, / Door niets verwacht, door niets gemerkt, / Begon het eenzaam en hoe lang nog vruchteloos / Bewegen in zichzelf van't eerste leven / [Dat werd tot plant en dier en mens].
En niemand zal ooit herbeleven / Het donker voor het eerste licht, / De stilte voor het eerst geluid, / De eenzaamheid van 't eerste sterven. / En langs dit duin, onder de hoge nacht, / buigt zich in haar stenen kleinheid deze stad, / De val der nachtelijke ster vergetend, / En 't onverschillig wassende getij [the poem used by herman de vries is not the complete poem as far as I could find. CS]
photo/scan: l-cs
rights & reproduction: herman de vries
exhibition history
1958 'Herman de Vries', Buurtcentrum Ons Huis, Wageningen
published references
exhibition catalogue Herman de Vries (Wageningen 1958) no image repr. (catalogue number 32).