HOME CATALOGUE RAISONNÉ REFERENCES TIMELINE VIDEO | AUDIO

articles, essays and interviews

 

Gesprek met Herman de Vries (1966)

(opgenomen met bandrecorder/recorded on tape)

LDV: De grootste eer die Sandberg bij zijn afscheid is bewezen lijkt mij de adynamische tentoonstelling in museum Fodor [Wim T. Schippers/Ger van Elk, 'Adynamische werken', in Museum Fodor, Amsterdam, van 7/12/62 tot 7/1/63]: de glasvlakte en de rode berg waren voorbeeldige ontwerpen voor een Sandberg-monument (de zoutvlakte met het slappe fonteintje kan dan worden gereserveerd voor provinciale museumdirekteurs). Waarschijnlijk was het niet de opzet van Wim T. Schippers om monumentaliteit te presenteren, maar wel werd mij op zijn tentoonstelling duidelijk dat het hoog tijd wordt om de monumentale kunst van het verzet te bevrijden.

HERMAN DE VRIES: Bij verzetsmonumenten van bijvoorbeeld Mari Andriessen heb ik altijd het gevoel dat hij een aantal beelden heeft staan, of dat hij een plakboek heeft dat hij soms openklapt, en dan zegt: kijk ik heb nog een vrouw met kind en een gevallen strijder: misschien past u iets? Mijn bezwaar is: de omweg die bij de mededeling van het monument altijd gemaakt schijnt te moeten worden; de werking is nooit direkt maar altijd uitbeeldend; literair dus, en literatuur is een zelfstandig middel van kommunikatie.

read more »
1961-1970
1971-1980
1981-1990
1991-2000
2001-2010
2011 to present

Laurens D. Vancrevel, 'Gesprek met Herman de Vries', in Randstad 10 (1966) 171-176.